restaurant

Tenjindou

0001tenjin

Fruits & Parlor Cricket

0001kuriket

Ryokaku

0001ryo

Rojiusagi

0001roji

Nichieido

0001nitiei

cafe shizuku

0001sizuku

Yoshimizuen

0001yosi

Coffee House maki

0001maki

Sanjo-wakasaya

0001wakasa

cafe Hofner

0001hof