shightseeing

Shimogoryo-jinja shrine

0001goryo

Seimei-jinja shrine

0001seimei

Rokusonno-jinja shrine

0001roku

Kurumazaki-jinja Shrine

0001kuruma

Fushimi Inari Taisha Shrine

0001fusimi

Kitano Tenmangu Shrine

0001kitano

Yasaka-jinja Shrine

0001yasakajinja

Kamigamo-jinja Shrine

0000

Heian-Jingu Shrine

0000

Shimogamo-jinja Shrine

00_ShimogamoJinja